GPS Tracker By Smarttrack.in.th

ระบบติดตามด้วยดาวเทียม GPS ที่ราคาคุ้มค่าที่สุด ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

Tel: 0925136464 Fax: 027365251
Mail: info@smarttrack.in.th
3274/184 City Villa, Drive Inn Square ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


Slide 1 jFlow Plus Service on-site
ติดตั้งถึงบ้าน ไม่คิดค่าเดินทาง สำหรับรถยนต์บรรทุก ที่ติดตั้งระบบ fleet management แบบออนไลน์
กรณีเครื่องเสีย สามารถเรียกช่างไป service ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการติดตั้ง หรือความผิดพลาดจากการผลิต
ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆแอบแฝง ติดตั้งด้วยเทคนิคพิเศษ รับรองการใช้งานได้ตลอดไม่มีการต้อง service ตลอดอายุการใช้งาน
Slide 2 jFlow Plus ตรวจสอบระดับน้ำมัน
สามารถตรวจสอบระดับน้ำมัน การใช้งานรถ เส้นทางการเดินทางย้อนหลัง ย้อนหลังกลับไปดูได้ตลอดเวลา
การใช้งานทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น = ลดต้นทุนในการขนส่ง ช่วยลดการทุจริตในการทำงานอย่างได้ผลRead More!
Slide 3 jFlow Plus Real-time Tracking
ระบบติดตาม แบบ Reatime สามารถเข้าใช้งานได้ตลอด 24 Hr. ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ติดตาม Realtime นาที ต่อ นาที
สามารถควบคุมรถ และตรวจสอบการใช้น้ำมันได้ตลอดเวลา เก้บข้อมูลทุกนาที ทุกเลี้ยว ทุกซอย


รู้จักกับเรา
Compatibility

Universal Tracker Device

สามารถรองรับ อุปกรณ์ GPS Tracker จากผู้ให้บริการต่างๆ ได้หลากหลาย และสามารถ เขียน software ขึ้นมาเพื่อรองรับอุปกรณ์ Tracker ที่เคยติดตั้งมาแล้วแต่ยังไม่รองรับ เพิ่มเติมเข้าไปในระบบได้

Web-base Platform

สามารถเข้าถึงบริการได้จากทุกอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน internet พร้อมใช้ Software Update ล่าสุดตลอดเวลาไม่ต้องติดตั้ง รองรับการใช้งานจาก Browser หลัก ทุกโปรแกรม
( จำเป็นต้องติดตั้ง Browser version ล่าสุด )

Web Browsers

งานของเรา

รับนำเข้า GPS Tracker

ให้คำปรึกษา และจัดหา รวมถึงดำเนินการ นำเข้าอุปกรณ์ GPS Tracker จากทุกประเทศทั่วโลก

ให้บริการ GPS Hosting

เปิดให้บริการ GPS Tracker Hosting สำหรับ บุคคลทั่วไป และ ผุ้ประกอบการรายย่อย ที่ยังไม่มี SERVER เป็นของตัวเอง

ออกแบบ และติดตั้ง

ออกแบบและวางแผนการติดตั้งระบบ GPS Tracker เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการกันขโมย หรือเพื่อการบริหารจัดการ ฯลฯ